Elektriskie mērījumi

Veicam kabeļu izolācijas pretestības, zemējuma kontūra pretestības un apgaismojuma līmeņa elektriskos mērījumus.