Objektu apkalpošana

Apkalpojam elektroinstalācijas ekspluatācijā esošos objektus- komercēkas, noliktavas, kafejnīcas un citus.