Par mums

SIA “CAPITALIS INŽENIERSITĒMAS”

Uzņēmums dibināts 2001. gada 17. decembrī un ir reģistrēts LR Būvkomersanta reģistrā.  Galvenais darbības virziens ir elektromontāža.

Mūsu pieredze ir dažādu ievērojamu, gan sabiedriskas, gan industriālas nozīmes projektu realizācija.

Uzņēmuma pamatvērtība ir kvalificēti darbinieki, kas nepārtraukti papildina savas zināšanas atbilstošajā darbības jomā.

Uzņēmuma svarīgākie uzstādījumi ir sasniegt augsti kvalitatīvu darba rezultātu, noteiktajos termiņos. Katram realizētajam projektam ir garantija pēc iepriekšējas vienošanās.